Onsdag d. 1. maj 2019, kl. 19:00

Blistrup Kirkes studiekreds: 4 apokryfe nytestamentlige tekster

Ved samlingen af Det Nye Testamente blev nogle tekster valgt til og andre fra. Hvorfor er det sådan? Studiekredsen ser i maj nærmere på 4 udvalgte såkaldte apokryfe, nytestamentlige tekster. Tilmelding til sognepræsten i løbet af april på thvb@km.dk.

Jakobs proto- eller forevangelium er en apokryf fra tiden 150-200 e.Kr. og kendes fra mange håndskrifter. Titlen "forevangeliet" skyldes, at udgiverne betragtede det som en indledning til Markusevangeliet, eller en forhistorie til Matthæus- og Lukasevangeliet.

Sted
Kirkevej 14C, 3230 Græsted, Danmark