Torsdag d. 18. marts 2021, kl. 18:30
Menighedsrådsmøde