Torsdag d. 27. maj 2021, kl. 18:30
Menighedsrådsmøde