Torsdag d. 17. juni 2021, kl. 18:30
Menighedsrådsmøde