Blistrup Kirkes kirkegård består af 2 adskilte kirkegårde, nemlig den gamle kirkegård, hvorpå kirken ligger, og den nye kirkegård, som ligger på den anden side af vejen øst for den gamle kirkegård.

Den gamle kirkegård består af en gammel del, hvorpå kirken ligger, og en nyere del, som er en udvidelse mod nord.

Den nye kirkegård er opdelt i 4 afdelinger: A, B, C og D.

Begravelsesformer:

På Blistrup Kirkes kirkegård er der 2 begravelsesformer: Kistebegravelse (med en fredningstid på 30 år) og urnenedsættelse (med en fredningstid på 15 år), der begge kan ske i eget gravsted, i græs med plade eller i fællesgraven.

Ved kiste eller urne i eget gravsted er det gravstedsejerens ansvar, at gravstedet bliver vedligeholdt (dog klippes hækken omkring gravstedet af graveren). Gravstedsejeren kan vælge at indgå en vedligeholdelsesaftale med graveren. Ved fredningstidens udløb vil graveren rette henvendelse til gravstedsejeren for at høre, om fredningstiden ønskes forlænget eller om gravstedet ønskes nedlagt.

Ved kiste eller urne i græs med plade må der anbringes en enkelt buket ved pladen. Af hensyn til græsslåningen er det nødvendigt, at der kun er én buket, og at der til buketten bruges en bestemt slags vase, som kan købes hos graveren. Graveren varetager vedligeholdelsen af gravstedet. Ved fredningstidens udløb vil graveren rette henvendelse til gravstedsejeren for at høre, om fredningstiden ønskes forlænget eller om gravstedet ønskes nedlagt.

Ved kiste eller urne i fællesgrav må der kun anbringes blomster eller andet ved den store sten, som markerer fællesgraven. Det er således ikke tilladt at anbringe noget på græsarealet. Graveren varetager vedligeholdelsen af fællesgraven. Fredningstiden kan ikke forlænges.