Bestemmelse om leje og brug af Kirkeladen, Kirkevej 14C, Blistrup, 3230 Græsted


1. Lokalerne står til rådighed for:
a. Menighedsrådets og sognepræstens arrangementer.
b. Samvær efter følgende kirkelige handlinger: Dåb, vielse, velsignelse af ægteskab, bisættelse og begravelse. Efter en kirkelig vielse eller velsignelse af ægteskab skal samværet have karakter af en reception af højst 2 timers varighed.
c. Andre enkeltstående arrangementer af kirkelig, kulturel eller folkelig art efter menighedsrådets skøn.
Lokalerne kan ikke udlånes eller udlejes til private fester eller sammenkomster, udover de ovennævnte, ej heller til politiske organisationer eller til kirkelige organisationer, hvis lære er i modstrid med Folkekirken.


2. Ved arrangementer, hvor hverken sognepræsten eller menighedsrådet er involveret, sker henvendelse om leje af Kirkeladen til kordegnen (tlf.: 48715136 og 51323067, e-mail: thv@km.dk).


3. Leje af Kirkeladens sal giver tillige adgang til køkken, garderobe og 3 toiletter. Prisen er:
a. Ved sammenkomst efter dåb: 2500 kr.
b. Ved reception efter vielse eller velsignelse af ægteskab: 2500 kr.
c. Ved sammenkomst efter bisættelse eller begravelse: 750 kr.
d. Ved andre arrangementer, lejemål af længere varighed eller lån af mødelokale: Kontakt kordegnen.
Betaling kan ske ved overførsel af beløbet til menighedsrådets konto i Spar Nord Bank A/S: Reg.nr.: 9213, kontonr.: 4562078741.


4. Deltagerne i arrangementer, hvortil lokalerne er udlånt, skal til enhver tid rette sig efter anvisninger fra kirkens personale. Tobaksrygning er ikke tilladt inden døre.


5. Lejer er ansvarlig for opståede skader på inventar og bygning, som skyldes lejers brug. Skader skal snarest meddeles kordegnen.


6. Oprydning påhviler lejer. Ved mangelfuld oprydning kan menighedsrådet vurdere omkostningerne, som betales af lejer. Affald skal lægges i containeren nær kapellet nord for kirken.


7. Ved sammenkomst efter bisættelse eller begravelse kan menighedsrådet formidle kontakt til hjælp i køkkenet mod betaling. Kontakten formidles af kordegnen. Ved andre arrangementer formidler menighedsrådet ikke kontakt til hjælp i køkkenet.


Vedtaget af Blistrup Sogns menighedsråd den 16. maj 2019.
 

Kontakt kirkekontoret for reservation og yderligere information.