Blistrup Kirke samarbejder med plejehjemmet Udsigten, der ligger overfor kirken. Plejehjemmet er især kendt for sin pleje af demente, så derfor er andagterne tilrettelagt efter beboernes præmisser. Det er vigtigt, at der under en andagt er noget at se, nyde og røre ved. Beboerne har mulighed for at deltage i andagter 1 gang om måneden og familie er meget velkommen. Tidligere begyndte andagterne kl. 14.00, men i erkendelse af, at det kan være svært at få beboerne klar efter deres middagslur, begynder andagterne nu kl. 10.30.

Ved andagterne på Udsigten lægges der vægt på tydelighed, humor og kortfattethed. Genkendelse er et mønster, vi bestræber os på at bruge. Vi bruger kun de gode, gamle salmer, der vækker genkendelse. Ligeså ritualerne. Vi lægger vægt på, at andagtens menighed får noget i hænderne, der er en del af prædikenen. Og organistens præ- og postludium skal vække genklang. Om det så er en gammel dansemelodi.

Har man som pårørende til en plejehjemsbeboer spørgsmål til sognepræsten, skal man ikke tøve med at tage kontakt; find kontaktoplysninger her. Og besøg af sognepræsten hos beboerne er altid muligt.