"Det Største for De Mindste"

Det er altid dejligt, at vuggestuer, børnehaver og dagplejere i Blistrup så trofast støtter op om den gamle kirke i årets løb.

Åbne og nysgerrige sidder de små så fint på kirkebænkene. Vi tæller bedeslagene med fingrene  9 stk. i alt: Tre for Gud, tre for Jesus og tre for Helligånden inden gudstjenesten går i gang. Vi voksne synger 2 salmer for børnene, og de får en lille historie, inden vi beder fadervor, og velsignelsen lyses som det store usynlige kram fra Vorherre.

Monsteret er klar til at blive fældet af børnehavebørnene ved børnehavegudstjenesten i Kirkeladen den 8. oktober 2020.