"Det Største for De Mindste"

Det er altid dejligt, at vuggestuer, børnehaver og dagplejere i Blistrup så trofast støtter op om den gamle kirke i årets løb.

Åbne og nysgerrige sidder de små så fint på kirkebænkene. Vi tæller bedeslagene med fingrene  9 stk. i alt: Tre for Gud, tre for Jesus og tre for Helligånden inden gudstjenesten går i gang. Vi voksne synger 2 salmer for børnene, og de får en lille historie, inden vi beder fadervor, og velsignelsen lyses som det store usynlige kram fra Vorherre.

Kommende gudstjenester for vuggestue-, dagpleje- og børnehavebørn:

Torsdag den 8. oktober kl. 10.00: Høstgudstjeneste.

Torsdag den 10. december kl. 10.00: Luciaoptog.

 

Vel mødt til jer alle.