Når man går til konfirmandundervisning, er det et frivilligt valg. Derfor møder man op til timerne, man deltager og er aktiv.Der er mødepligt til alle timerne og man skal møde til tiden. Udeblivelse pga. sygdom skal meddeles fra forældrene pr. e-mail. Ved udeblivelse kan der blive tale om eneundervisning. Langvarig sygdom skal meddeles, så et alternativt undervisningsforløb kan aftales.

Har barnet et særligt problem (psykisk eller socialt), der kan have indflydelse på modtagelse af undervisning, bedes man orientere sognepræsten om det, før undervisningen går i gang.

Konfirmationsforberedelse er mere end at lære. Det er også en øvelse i at leve som menneske og som kristen. Det betyder, at det er godt at få gudstjenesten ”ind under huden”. Konfirmanderne kan deltage i nadveren lige fra begyndelsen. På alterskranken står der særkalke med alkoholfri druesaft til dem, der ikke ønsker den alkoholholdige altervin.

Måske er du ikke døbt. Du er stadig velkommen, også hvis du vil bruge undervisningen til at blive klar over, om du vil konfirmeres. Det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt, så er du ikke døbt, skal du døbes inden konfirmationen. Ved din konfirmation vil du sammen med dine kammerater sige trosbekendelsen højt i kor, sige ja til, at du vil konfirmeres, dvs. bekræfte din dåb i den kristne tro.

Som en del af undervisningen, for at, som der står i cirkulæret om konfirmandundervisning, "give eleverne en fortrolighed med gudstjenesten", skal konfirmanden deltage i minimum 30 aktiviteter/gudstjenester. En aktivitet kan være at læse ind- og udgangsbøn ved en gudstjeneste, hælde kaffe op ved kirkekaffen, hjælpe til ved foredrag, sætte stole op til koncerter eller hjælpe kirketjeneren med at gøre klar til en gudstjeneste. Alle aktiviteterne skal foregå i og ved Blistrup Kirke.

Deltagelsen i aktiviteter og gudstjenester skal fordeles jævnt over året.

Erfaringen viser, at det er vigtigt, at de unge kommer i gang med kirkegangen fra starten af det nye skoleår. Og at forældrene bakker op og følger med.

Har man spørgsmål eller kommentarer, kan man kontakte sognepræsten eller kordegnen; find kontaktoplysninger her.

Vedrørende konfirmationsforberedelsen og optjening af point:

Hver konfirmand skal i løbet af konfirmationsforberedelsen optjene 30 point, som sker på følgende måde:

Konfirmanden skal deltage i mindst 10 gudstjenester forud for konfirmationen. Deltagelse i en gudstjeneste giver 1 point. Hvis konfirmanden medbringer en af eller begge sine forældre, giver det 1 ekstra point.
Hvis konfirmanden deltager i samtlige gudstjenester i påsken, dvs. palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, påskedag og anden påskedag, giver det i alt 10 point.
Hvis konfirmanden deltager i spisningen efter gudstjenesten skærtorsdag, giver det 5 point. Bemærk, at deltagelse i spisningen kræver forudgående tilmelding og betaling.
Hvis konfirmanden deltager i vandringen store bededag, giver det 5 point.
Hvis konfirmanden kan fadervor udenad, giver det 1 point.
Hvis konfirmanden kan trosbekendelsen udenad, giver det 1 point.
Hvis konfirmanden løser forskellige opgaver, som hver især giver op til 5 point. Disse opgaver uddeles af præsten.

Konfirmandens deltagelse i de 3 aftenforedrag giver 10 point.