Julehjælp 2016

 

                             

(2015 minikonfirmander underholdt beboerne fra Udsigten til deres julegudstjeneste)

 

Hvert år hjælper Blistrup kirke værdigt trængende i sognet. Det er en betingelse for at få hjælp, at du bor i vores sogn, og at du ikke søger hjælp andre steder. I Blistrup sogn prioriteres børnefamilier, der ikke kan få tingene til at hænge sammen. 

Men selv om du ikke har børn, er du velkommen til at skrive.  Julehjælps udvalget vil derefter samle ansøgningerne og vurdere dem.
Skriv en mail til thvb@km.dk med oplysninger om:
a. Hvem du/I er.  
b. Hvad I søger, at kirken skal hjælpe Jer med.
c. Oplysninger om Jeres økonomi. 
d. Kontakt oplysninger.
 
Så vil I blive kontaktet af sognepræsten i december.