Inge Askgaard, Helsingevej 20C, Smidstrup, 3250 Gilleleje, tlf.: 28115155, e-mail: ingeaskgaard@hotmail.com. Formand for menighedsrådet, medlem af valgbestyrelsen, medlem af præstegårdsudvalget og medlem af orgeludvalget.

Ove Nikolajsen, Anders Nielsens Vej 7, Hesselbjerg, 3210 Vejby, tlf.: 40140059, e-mail: nikolajsen@it.dk. Næstformand for menighedsrådet og medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget.

Tina Hastrup von Buchwald, Kirkevej 14C, Blistrup, 3230 Græsted, tlf.: 48715176, e-mail: thvb@km.dk. Sognepræst, medlem af valgbestyrelsen, medlem af aktivitetsudvalget, medlem af julehjælpsudvalget og medlem af kollektudvalget.

Tove Madsen, Blitsevangen 3, Udsholt, 3230 Græsted, tlf.: 28285300 og 48714251, e-mail: blitse@mail.tele.dk. Kasserer, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget, formand for valgbestyrelsen, områdeorganistudvalgsrepræsentant, medlem af aktivitetsudvalget, medlem af orgeludvalget og medlem af præstegårdsudvalget.

Stig Rasmussen, Helsingevej 28B, Smidstrup, 3250 Gilleleje, tlf.: 30204215, e-mail: sr3113@live.dk. Kirkeværge, kontaktperson for personalet, medlem af valgbestyrelsen, medlem af kollektudvalget og medlem af orgeludvalget.

Sofie Bavnhøj, Peder Thomsens Vej 4, Blistrup, 3230 Græsted, tlf.: 41517979, e-mail: sofieharrits@gmail.com. Kirke-skolerepræsentant, medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og medlem af aktivitetsudvalget.

Birthe Jørgensen, Taarsbakken 16, Blistrup, 3230 Græsted, tlf.: 29259353, e-mail: birthejrgensen2@gmail.com. Medlem af aktivitetsudvalget, medlem af julehjælpsudvalget og medlem af præstegårdsudvalget.

Inge Pedersen, Baune-Åsen 31, Bakkebjerg, 3230 Græsted, tlf.: 48715193 og 21447227, e-mail: ivpedersen@mail.dk. Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og medlem af kollektudvalget.

Elsebet Tvede, Helsingevej 45B, 3230 Græsted, tlf.: 22427983, e-mail: bajonet@mail.dk. Tegningsberettiget, medlem af aktivitetsudvalget, medlem af kollektudvalget og medlem af præstegårdsudvalget.

Ingrid Bak, Lundeskrænten 38, Holløse, 3210 Vejby, tlf.: 24663549, e-mail: ingridbak2011@live.dk. Stedfortræder.

Stående fra venstre: Stig Rasmussen, Ove Nikolajsen, Ingrid Bak, Sofie Bavnhøj og Elsebet Tvede.

Siddende fra venstre: Birthe Jørgensen, Inge Pedersen, Inge Askgaard, Tove Madsen og Tina Buchwald.