Anden søndag i advent den 9. december 2018. Prædikant: Tina Buchwald.

Tredje søndag i advent den 16. december 2018. Prædikant: Tina Buchwald.

Juleaften 2018. Prædikant: Tina Buchwald.

Juledag 2018. Prædikant: Tina Buchwald.

Julesøndag den 30. december 2018. Prædikant: Tina Buchwald.

Nytårsdag 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Helligtrekongersdag 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Første søndag efter helligtrekonger den 13. januar 2019. Prædikant: Ole Buchardt Olesen.

Tredje søndag efter helligtrekonger den 27. januar 2019. Prædikant: Ole Buchardt Olesen.

Sidste søndag efter helligtrekonger den 10. februar 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Septuagesima den 17. februar 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Seksagesima den 24. februar 2019. Prædikant: Troels Toft.

Første søndag i fasten den 10. marts 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Anden søndag i fasten den 17. marts 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Tredje søndag i fasten den 24. marts 2019. Prædikant: Gabrielle Togsverd-Nilausen.

Midfastesøndag den 31. marts 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Skærtorsdag den 18. april 2019. Prædikant: Tina Buchwald.

Påskedag den 21. april 2019. Prædikant: Tina Buchwald.