4 aftener i selskab med Søren Kierkegaard


Tina Buchwald og Ole Buchardt Olesen, hhv. sognepræst i Blistrup og Gilleleje, inviterer til 4 onsdagsaftener om Søren Kierkegaard: Den 15. september, den 22. september, den 29. september og den 6. oktober 2021.
Søren Kierkegaard er i udlandet den mest berømte forfatter, vi har ved siden af H.C. Andersen. Kierkegaard læses med stor interesse over hele verden. Mange rundt om i verden, langt fra Danmark, kinesere, japanere, arabere, indere og mange flere lærer sig dansk for at kunne granske Kierkegaard på hans eget modersmål. Nu sætter vi fire aftener over en måned i efteråret fokus på vores berømte landsmand. De to første aftener, har vi lagt i Kirkeladen i Blistrup, de to sidste i Gilleleje sognegård.


Det uperfekte liv – eller optugtelsen, der gik over naturen
De to aftener i Blistrup den 15. og den 22. september kl. 19.30 i Kirkeladen koncentrer vi os om Søren Kierkegaards liv: forholdet til faderen og til hans forlovede Regine, og ser lidt på, hvorfor han dog ikke kunne finde ud af at realisere det almene: altså blive sådan en helt almindelig gift mand og leve et helt almindeligt liv.
Vi skal i denne forbindelse følge Kierkegaard fra fødsel i 1813 til død i 1855 på Det kongelige Frederiks Hospital i Bredgade. Mit fokus er historien om det levede liv. De små ting i Kierkegaards liv, der gør ham til et menneske vi kan relatere os til – det uperfekte menneske. Hvem har ikke hørt om den bizarre opdragelse, han fik, når han ikke kom ud, men skulle opdage København via en rundtur omkring spisebordet med sin far. Eller den vanvittige forlovelse med Regine, hvor Kierkegaard opførte sig som en ren Don Juan. Han elskede forførelsen, men da hun blev hans trolovede, mistede han interessen – eller måske blev han bange. Bange for forpligtelsen, bange for det endelige i giftemålet. Jo, der er nok at tage fat på.


Kirkekampen eller: Er der en kristen tilstede?
De to sidste aftener i vores lille række af foredrag om Søren Kierkegaard, finder sted i Gilleleje Kirkes sognegård onsdag den 29. september og onsdag den 6. oktober kl. 19.30.
Søren Kierkegaard er berømt for sine værker. De fulgte to spor til at begynde med: den ene var sådan et eksistentielt forsøg på at fremstille livets vigtige valg og spørgsmål, så læserne selv kunne komme til at træffe deres valg i livet ud fra læsningen af Kierkegaards forsøg på at give nogle bud på, hvad et menneske er og skal være. Han gik så vidt som til at skrive dette forfatterskab under forskellige pseudonymer, for som forfatter at træde endnu et skridt tilbage fra læseren, så han ikke selv fremstod i sine værker med et bestemt bud på, hvordan et menneske skal leve. Sideløbene med det pseudonyme forfatterskab udgav han så taler af kristelig art. De er jo nærmest lange prædikener, men da han ikke selv var ordineret præst, ville han ikke kalde sine taler for prædikener.
De sidste år af hans liv skete der dog noget. Han forandrede sig og forandrede sit syn på kirken, livet og hvad der er et kristent menneskes liv og opgave, så meget, at han var nødt til at lade det hele eksplodere i et totalt opgør med kirken og staten – eller ”det bestående”, som han kaldte samfundets bærende institutioner og dets autoriteter. I de to aftener i Gilleleje sognegård skal vi se på, hvad der skete med Søren Kierkegaard og hvorfor han måtte angribe kirken og det alt sammen, så ubetinget og uforsonligt, som han gjorde.


Vel mødt til 4 skarpe aftener med nationaltænkeren over dem alle: Magister Søren Aabye Kierkegaard.


Tina Buchwald og Ole Buchardt Olesen