Hvis man ønsker at få foretaget en dåb, skal man rette henvendelse til sognepræsten eller kordegnen; find kontaktoplysninger her. Man kan også sende en anmodning her: Anmodning om dåb.

Ved en barnedåb skal der være mindst 2 og højst 5 faddere (den, der bærer barnet til dåben (gudmor/gudfar), er oftest også fadder), og mindst 2 af fadderne skal være til stede i kirken som vidner til dåben. En fadder skal være kristent døbt, men ikke nødvendigvis døbt i Folkekirken og vedkommende behøver ikke at være medlem af Folkekirken, men må til gengæld ikke have tilsluttet sig et ikke-kristent trossamfund. En fadder skal være konfirmeret eller have nået konfirmationsalderen. Navne og adresser på fadderne oplyses til kordegnen forud for dåben.

En dåb finder i Blistrup Kirke sted i forbindelse med en gudstjeneste. På visse lørdage er det muligt at afholde en særlig dåbsgudstjeneste; se datoerne her.

 

Nørklerne ved Blistrup Kirke har strikket disse smukke dåbsklude, som dåbsbarnet får med hjem efter dåben.

Om at få sit barn døbt.