Dansk Folkehjælp tilbyder økonomisk trængte familier hjælp til at afholde konfirmation. Er man enlig forsørger på overførselsindkomst, kan man søge om økonomisk hjælp til festligholdelse af sit barns konfirmation. Se nærmere her.