Hvis man ønsker at blive viet i Blistrup Kirke, skal man rette henvendelse til sognepræsten eller kordegnen; find kontaktoplysninger her. Man kan også sende en anmodning her: Anmodning om vielse.

Det er en forudsætning, at mindst en af parterne er medlem af Folkekirken, den finske evangelisk-lutherske kirke, den islandske folkekirke, den norske statskirke eller den svenske kirke.

Hvis der ønskes lysning forud for vielsen, meddeles det præsten eller kordegnen.

Når der er mindre end 4 måneder til den planlagte vielse, skal parret udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk. På baggrund af ægteskabserklæringen udfærdiger kommunen en prøvelsesattest, som parret skal aflevere til kordegnen forud for vielsen. Desuden skal navne og adresser på mindst 2 vidner oplyses til kordegnen forud for vielsen.

Ønsker man i forbindelse med en vielse at afspille et stykke musik i kirken, kan man ikke gøre brug af kirkens lydanlæg og højttalere, men må medbringe eget udstyr til afspilning.