Ønsker man en højtidelighed i Blistrup Kirke eller i kirkens kapel i forbindelse med en bisættelse eller begravelse, forudsættes det, at afdøde var medlem af Folkekirken. Hvis det ønskes, kan en højtidelighed i kirkens kapel finde sted uden gejstlig medvirken. Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, må en eventuel højtidelighed forud for en begravelse afholdes et andet sted.

Hvis der ønskes en højtidelighed i kirken eller i kirkens kapel, skal den afdødes pårørende eller en bedemand på de pårørendes vegne rette henvendelse til sognepræsten; find kontaktoplysninger her.

Ønsker man i forbindelse med en bisættelse eller begravelse at afspille et stykke musik i kirken, kan man ikke gøre brug af kirkens lydanlæg og højttalere, men må medbringe eget udstyr til afspilning.

Grundet den aktuelle smittefare og lovgivningen herom, er der indført særlige vilkår for kirkelige handlinger ved bisættelser og begravelser, læs dem her.