Ønsker man en højtidelighed i Blistrup Kirke eller i kirkens kapel i forbindelse med en bisættelse eller begravelse, forudsættes det, at afdøde var medlem af Folkekirken. Hvis det ønskes, kan en højtidelighed i kirkens kapel finde sted uden gejstlig medvirken. Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, må en eventuel højtidelighed forud for en begravelse afholdes et andet sted.

Hvis der ønskes en højtidelighed i kirken eller i kirkens kapel, skal den afdødes pårørende eller en bedemand på de pårørendes vegne rette henvendelse til sognepræsten; find kontaktoplysninger her.

Ønsker man i forbindelse med en bisættelse eller begravelse at afspille et stykke musik i kirken, kan man ikke gøre brug af kirkens lydanlæg og højttalere, men må medbringe eget udstyr til afspilning.