Blistrup Kirke er tilmeldt Kirkefondets såkaldte vejkirkeordning, hvilket vil sige, at kirken er åben for besøgende ud over ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken er, hvis muligt, åben for besøgende mandag til fredag i tidsrummet 8.00-15.00. Kirkefondet udgiver hvert år to brochurer, en for Jylland og en for Øerne, indeholdende en oversigt over de kirker, som har tilmeldt sig ordningen. Brochuren for Øerne, hvori Blistrup Kirke er medtaget som nr. 43, ligger i våbenhuset. Den kan også downloades her:

Vejkirker og andre åbne kirker, Øerne 2020

Den tilsvarende brochure for Jylland kan downloades her:

Vejkirker og andre åbne kirker, Jylland 2020