Forberedelsen til konfirmationerne i 2019 omfatter undervisning på følgende, kommende datoer:

Fra og med mandag den 6 .maj til og med fredag den 10. maj 2019.

Disse dage har de kommende konfirmander fri fra skole og modtager i stedet undervisning i eller ved kirken i tidsrummet 9.00-14.00.

Vedrørende konfirmationsforberedelsen og optjening af point:

Hver konfirmand skal i løbet af konfirmationsforberedelsen optjene 30 point, som sker på følgende måde:

Konfirmanden skal deltage i mindst 10 gudstjenester forud for konfirmationen. Deltagelse i en gudstjeneste giver 1 point.
Hvis konfirmanden medbringer en af sine eller begge forældre til søndagsgudstjenesterne den 17. marts kl. 17.00, den 24. marts kl. 10.30 og/eller den 31. marts kl. 10.30, giver det 1 ekstra point for hver gudstjeneste.
Hvis konfirmanden medbringer en af sine faddere til søndagsgudstjenesten enten den 17. marts kl. 17.00, den 24. marts kl. 10.30 eller den 31. marts kl. 10.30, giver det 5 ekstra point.
Hvis konfirmanden deltager i samtlige gudstjenester i påsken, dvs. palmesøndag den 14. april kl. 10.30, skærtorsdag den 18. april kl. 17.00, langfredag den 19. april kl. 14.00, påskedag den 21. april kl. 10.30 og anden påskedag kl. 10.30, giver det i alt 10 point.
Hvis konfirmanden deltager i spisningen efter gudstjenesten skærtorsdag den 18. april, giver det 5 point. Bemærk, at deltagelse i spisningen kræver forudgående tilmelding og betaling.
Hvis konfirmanden deltager i vandringen store bededag den 17. maj kl. 9.00, giver det 5 point.
Hvis konfirmanden kan fadervor udenad, giver det 1 point.
Hvis konfirmanden kan trosbekendelsen udenad, giver det 1 point.
Hvis konfirmanden løser forskellige opgaver, som hver især giver op til 5 point. Disse opgaver uddeles af præsten.