Undervisningen finder sted om onsdagen fra kl. 14.00 til kl. 15.30 i Kirkeladen ved siden af kirken på følgende datoer:

Onsdag den 8. januar
Onsdag den 22. januar
Onsdag den 29. januar
Onsdag den 5. februar
Onsdag den 11. marts
Onsdag den 1. april
Aflyst grundet den aktuelle smittefare.

Minikonfirmanderne bliver hentet af præsten på skolen kl. 14 og i samlet flok gås til Kirkeladen, hvor der først er lidt at spise.