Stillingen som kirketjener ved Blistrup Kirke er ledig


Stillingen som kirketjener m/k ved Blistrup Kirke ønskes besat snarest. Stillingen er på 37 timer ugentligt med en prøvetid på 3 måneder.

Årslønnen aftales inden for intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (pr. 1. april 2019 i nutidskroner), hvor udgangspunktet/fikspunktet er 270.169,96 kr. (pr. 1. april 2019 i nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse, hvorfor der ydes et årligt rådighedstillæg på 25.495,41 kr. (pr. 1. april 2019 i nutidskroner).

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening samt Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at fortsætte som tjenestemænd. Hvis den, der ansættes, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal uddannelsen gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen. Der indhentes børneattest.


Kirketjenerens opgaver omfatter (men er ikke begrænset til):


Klargøring til og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger såsom vielser, bisættelser og begravelser.
Opstilling til koncerter, foredrag, studiekredse, undervisning, arrangementer og møder mm.
Rengøring af kirke, sognegård, kapel og øvrige bygninger.
Forestå diverse indkøb.
Græsslåning, hækklipning, beskæring samt renhold og pleje af plæner, bede og grusarealer omkring sognegård og præstegård.
Snerydning og glatførebekæmpelse.
Modtagelse af kister til kapel.


Yderligere oplysninger om kirketjenerens opgaver kan fås ved henvendelse til kordegn Thomas Vedelsbøl, tlf. 51 32 30 67.


Ansøgning med relevante bilag sendes til: Blistrup Sogns Menighedsråd, Kirkevej 14C, Blistrup, 3230 Græsted eller pr. e-mail til 7392fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 25. marts 2019 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler vil finde sted onsdag den 27. marts 2019.