Oversigt over kommende gudstjenesters salmer (bemærk, at oversigten kun er vejledende og at der kan ske ændringer):

Grundet den aktuelle smittefare synger menigheden indtil videre ikke ved gudstjenesterne i Blistrup Kirke.

Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30:

172 – Se, vi går op til Jerusalem
57 – Herre, fordi du (på Börge Rings melodi)
332 – På Jerusalem det ny

Skærtorsdag den 1. april kl. 17.00:

208 – Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
202 – Som et stille offerlam
204 – ​O hjertekære Jesus Krist

Langfredag den 2. april kl. 14.00:

201 – Det hellige kors, vor Herre selv bar
192 – Hil dig, Frelser og Forsoner!
217 – ​Min Jesus, lad mit hjerte få

Påskedag den 4. april kl. 10.30:

218 – Krist stod op af døde
236 – Påskeblomst! hvad vil du her?
240 – ​Dig være ære

Anden påskedag den 5. april kl. 10.30:

234 – Som forårssolen morgenrød
249 – Hvad er det at møde den opstandne mester
233 – ​Jesus lever, graven brast